Personvernerklæring

I Samform jobber vi kontinuerlig for å videreutvikle og forbedre tjenesten vår. En viktig del av det innebærer å lære hvilke utfordringer våre kunder - og potensielle kunder - har i sin arbeidshverdag, og hvilke digitale verktøy de kan ha nytte av. I dette arbeidet er vårt primære fokus å forstå bedre de arbeidsoppgavene som er knyttet til drift og forvaltning av eiendom, eiendomsutvikling og byggeprosjekter. En del av denne læringen kommer i form av informasjon som vi samler inn om bruken av våre nettsider, våre annonsekampanjer på ulike platformer, samt informasjon som vi mottar gjennom vår tilstedeværelse på sosiale medier.
For tiden benytter vi ingen annonsekampanjer eller annonseringsverktøy som samler inn brukerdata om våre besøkende. Vi benytter heller ikke noen analyseverktøy som samler inn brukerdata.