Rådgiver - Softwarearkitektur

Bjørn Ola Smievoll

Bjørn Ola startet sin karriere som IT-ingeniør ved Universitetet i Oslo, hvor han var pådriver og utvikler for en webpubliserings- og samhandlingsplattform. Basert på hva som senere har blitt kjent som REST, lyktes det å skape en løsning som signifikant forenklet samarbeid på nett for ansatte og studenter. I forlengelsen av dette var han løsningsarkitekt for Feide, det første elektroniske ID-systemet for norske universiteter og høyskoler.

Bjørn Ola Smievoll er Vice President for Corporate IT i Havfram.

Bjørn Ola jobbet deretter i Conduct (senere del av Nagarro) som utvikler, systemarkitekt og fagleder. Han etablerte sikkerhet- og infrastrukturavdelingen som fokuserte på identitetshåndtering, DevOps-metodikk og anvendelse av skyløsninger (AWS) hos kunder. Gjennom flere år var han også systemarkitekt for backoffice-løsningen til et hurtigvoksende norsk flyselskap.

Fra 2015 til 2021 hadde Bjørn Ola rollen som Chief IT Architect i Telia, de første årene for den norske delen av selskapet og senere for hele konsernet. Der ledet han blant annet arbeidet med å etablere en konsern-felles arkitekturfunksjon og konsolidere konsernets IT-arkitektur på tvers av land og forretningsenheter. Gjennom dette arbeidet var han pådriver i å etablere smidig utviklingsmetodikk og DevOps som styringsprinsipper for konsernets over 2500 IT-medarbeidere.

Det siste halvannet året frem til utgangen av 2022 jobbet Bjørn Ola i stillingen som Vice President System Software i Graphcore Ltd. Selskapet er britisk, og utvikler og selger store, integrerte systemer med prosessorenheter (IPU) spesialisert for kunstig intelligens og maskinlæring.

Bjørn Ola er 47 år og bor i Oslo med sin samboer og to barn.