Utvikler

Latifa Ajram

Latifa flyttet til Norge i 2002 og hadde med seg en lærerutdanning fra Marokko. Etter å ha fullført utdanning til helsesekretær i Oslo, jobbet hun i 15 år som praktiserende helsesekretær fra 2006 til 2021. Da bestemte Latifa seg for å ta det modige steget tilbake til skolebenken, og hun studerer for tiden tredje og siste år av bachelorgraden i Informasjonsteknologi ved OsloMet.

Latifa Ajram: Fra helsesekretær til utvikler

Latifa har demonstrert en imponerende evne til raskt å tilegne seg ny kunnskap, noe som tydelig reflekteres i hennes rolle hos Samform. Med ansvaret for å samle all informasjon om komponentene av vår software, inkludert integrasjoner, avhengigheter til våre tredjeparter, og de interne koblingene mellom våre egne systemer, spiller hun en nøkkelrolle hos oss.

Denne informasjonen blir effektivt samlet i tre uavhengige, men samarbeidende tjenester, som sammen utgjør kjernen i vår dokumentasjon av Samform. Disse tjenestene er fullt automatiserte, bygget på moderne utviklingsmetoder og teknologier, noe som sikrer at dokumentasjonen alltid er oppdatert og tilgjengelig for de som trenger den; brukere, eksterne utviklere hos våre kunder og partnere - og ikke minst de andre utviklere i Samform.

Latifas bakgrunn har ikke bare styrket hennes kommunikasjonsferdigheter, men har også gitt henne en forståelse og et ansvar for å levere arbeid av høy kvalitet. I tillegg har hun gjennom sitt engasjement i studiene oppdaget en spesiell interesse for brukersentrert utvikling og design. Dette er et område hun er ivrig etter å utvikle videre, spesielt med tanke på utvikling av brukergrensesnitt.

Latifa er 45 år og bor i Oslo med sin mann og 3 barn.