Samarbeidspartnere

I Samform AS er vi et innovativt og fremtidsrettet selskap og vi ønsker å forbedre vår programvare kontinuerlig. Vårt mål er å utvide vår programvare for å møte behovene til våre kunder i bransjen. Vi utvikler verktøy som hjelper våre kunder med å skape bedre bygg, unngå feil og redusere prosjektrisikoen. I Samform anerkjenner vi verdien av samarbeid og er åpne for å inngå partnerskap med andre aktører i bransjen, for å skape merverdi for både våre egne kunder - og for kunder av våre samarbeidspartnere.

I Samform jobber vi kontinuerlig med å forbedre vår programvare.
Vi er stolte av å være partner med Microsoft for Startups

Områder for samarbeide

Her er en liste over områder vi er nysgjerrige i å samarbeide med andre selskaper på:
Noen av de mest aktuelle samarbeidsområdene vi jobber med inkluderer BIM og IFC (bygningsinformasjonsmodellering), eiendoms- og prosjektinformasjon, lov- og reguleringsdata, samt data om bransjestandarder og beste praksis. Vi tror at et vellykket samarbeid innen disse områdene vil styrke verktøyene vi tilbyr, og dermed bidra til å øke effektiviteten og verdiskapningen for både våre kunder og samarbeidspartneres kunder.
Bærekraft og miljøvennlige løsninger er også sentrale temaer for samarbeid. Ved å samarbeide med partnere som er opptatt av å utvikle og integrere verktøy og metoder for å fremme bærekraftige byggepraksiser, energieffektivitet og miljøvennlige materialer, kan vi tilby våre felles kunder løsninger som støtter en mer bærekraftig og miljøvennlig bransje.
Sikkerhet og risikostyring er viktige aspekter i byggebransjen. Derfor er vi interessert i å utveksle data med andre digitale verktøy for å forbedre sikkerheten på byggeplasser og redusere risiko i prosjekter. Gjennom samarbeid vil vi kunne tilby våre kunder og samarbeidspartneres kunder bedre verktøy og løsninger for å skape tryggere arbeidsmiljøer og prosjekter.
Geografiske informasjonssystemer (GIS) er et annet spennende område for samarbeid. Ved å integrere GIS-data i vårt verktøy, kan vi tilby bedre kartlegging og visualisering av eiendommer, infrastruktur og naturressurser. Dette vil gi økt verdi for våre felles kunder, og hjelpe dem med å ta mer informerte beslutninger.
Videre er vi interessert i å utforske mulighetene for å benytte kunstig intelligens (AI) og maskinlæring i analyser og beslutningsprosesser knyttet til eiendomsutvikling, byggeprosjekter og ressursforvaltning. Gjennom samarbeid på dette området kan vi sammen utvikle kraftige verktøy som styrker beslutningstaking og effektivitet for kunden.
Fjernovervåking og droneteknologi er andre spennende samarbeidsområder. Gjennom integrasjon og utveksling av data fra fjernovervåking og droneteknologi, kan kunden forbedre prosjektplanlegging, byggeprosessovervåking og inspeksjoner. Dette vil gi bedre innsikt og kontroll over prosjektene for alle parter.
Ved å samarbeide med andre selskaper i å dele kunnskap og teknologikompetanse, ønsker vi i Samform AS å bidra til å utvikle verktøy som gir våre kunder anledning til å bygge enda bedre bygg, unngå feil og håndtere prosjektrisiko. Vi tror at denne tilnærmingen også vil bringe langsiktig verdi for alle parter og bransjen som helhet.