Betydningen av

Anbudskonkurranse

Anbudskonkurranse er en prosess der flere leverandører eller entreprenører konkurrerer om å få tilslaget på et oppdrag. I eiendomsbransjen kan dette for eksempel være når man skal bygge nytt, renovere eksisterende bygg eller utføre vedlikeholdsarbeid.

For å gjennomføre en anbudskonkurranse blir det utlyst en konkurranse hvor interesserte parter får mulighet til å legge inn sitt tilbud på oppdraget. Tilbudsfristen vil normalt settes noen uker etter kunngjøringen og i løpet av denne tiden vil de som ønsker delta kunne stille spørsmål omkring kravene og detaljer rundt selve anbudsprosessen.

Når fristen har gått ut, vurderes alle innsendte tilbudene nøye før man velger den beste kandidaten for jobben basert på ulike faktorer som pris, erfaring og kvalitetssikring av arbeidet.

Anbudsprosesser brukes ofte i offentlige virksomheter da det gir like muligheter for alle aktuelle leverandører/entrepenrer/tjenesteytere samt at prinsippet sikrer god økonomisk kontroll overfor skattebetalerne.

Tilbake til ordboka