Betydningen av

BREEAM

BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method, og er en internasjonal sertifiseringsordning som brukes for å vurdere miljøprestasjonene til bygninger. BREEAM ble utviklet i Storbritannia på 1990-tallet, og har siden blitt et anerkjent verktøy for å måle og sammenligne bærekraftige egenskaper ved ulike typer bygg.

For eiendomsbransjen betyr BREEAM at man kan få en objektiv evaluering av hvor miljøvennlig et bygg er. Dette inkluderer faktorer som energieffektivitet, materialvalg, transportmuligheter og innemiljøet. Ved hjelp av ulike kategorier kan man oppnå poengsum basert på hvordan de forskjellige områdene presterer i henhold til standarden.

En høy score gir ikke bare synlige fordeler som økt verdsettelse eller markedsføringsfordeler - det bidrar også positivt til den globale innsatsen mot klimaendringer ved å redusere karbonavtrykket fra bygningsmassen vår.

I dag blir stadig flere nye prospekter underlagt strenge krav om bærekraftighet gjennom lokale lover eller regelverk – men selv eldre eksisterende konstruksjoners eiere ser nå etter muligheter for å oppgradere sine fasiliteter med tanke på fremtidig levetid samt samfunnets behov knyttet til grunnleggende ansvarlighet overfor naturressursene våre.

Tilbake til ordboka