Betydningen av

Byggmesterforsikring

En byggmesterforsikring er en forsikring som tilbys av flere forsikringsselskaper i Norge, og som er spesielt utviklet for å dekke risikoen som byggmestere og entreprenører står overfor i forbindelse med oppføring av byggverk.

Byggmesterforsikringen omfatter vanligvis tre hovedtyper av forsikring:

  1. Ansvarsforsikring - som dekker byggmesterens ansvar overfor tredjeparter, for eksempel hvis det skulle oppstå skader på eiendom eller personskader som følge av feil eller mangler ved byggverket.

  2. Montasjeforsikring - som dekker skader som oppstår under montering av ferdige deler av byggverket, for eksempel ved installasjon av vinduer, dører eller andre ferdige elementer.

  3. Byggsjekkforsikring - som dekker kostnadene ved eventuelle utbedringer eller reparasjoner av feil eller mangler som oppdages i byggeprosessen eller i løpet av garantitiden etter ferdigstillelse av byggverket.

Byggmesterforsikringen kan bidra til å gi byggmesteren og entreprenøren økt trygghet og forutsigbarhet i forbindelse med byggeprosjekter. Forsikringen kan også være et krav fra byggherren, og er ofte en forutsetning for at entreprenøren skal kunne delta i større byggeprosjekter.

Tilbake til ordboka