Betydningen av

Energigjenvinning

Energigjenvinning er en prosess hvor energi som vanligvis ville vært tapt, blir gjenopprettet og brukt på nytt. Dette kan skje i ulike sammenhenger, men innenfor eiendomsbransjen refererer det ofte til å utnytte varmeenergi fra ventilasjonsluft eller oppvarmet vann til å redusere behovet for tilført varme. Energigjenvinning har flere fordeler både økonomisk og miljømessig. Ved å utnytte energi som ellers ville gått tapt, kan man redusere behovet for ekstra strøm- eller oppvarmingstiltak, noe som igjen fører til lavere driftskostnader og mindre belastning på miljøet.

Innen eiendomsbransjen vil begrepet "energigjenvinning" være relevant når man planlegger bygg med høy effektivitet i energibruk. Det er også et sentralt tema når det kommer til bærekraftige løsninger i bygningsdesign og -drift generelt. Å implementere teknologier for energigjenvinning kan bidra positivt både med tanke på klimaavtrykk samt kostnadseffektive tiltak over tid.

Det finnes flere måter å gjennomføre prosessen med energigjevning på; noen av de mest brukte metodene inkluderer termodynamiske sykluser (som fanger opp overskuddsvarmen), biogassproduksjon (ved hjelp av organisk materiale) og solceller (som omdanner sollys direkte til elektrisitet). Energigjenvinning kan også være relevant for å oppfylle kravene i lover og regler, som pålegger eiendomseiere å redusere energiforbruket og øke andelen av fornybar energi.

Tilbake til ordboka