Betydningen av

Energimerking

Energimerking er en indikator på hvor energieffektivt et bygg er. Det gir informasjon om hvor mye energi som brukes til oppvarming, ventilasjon og varmtvann i løpet av ett år. Merket viser også hvilken kategori bygget faller inn under, fra A (best) til G (dårligst), basert på beregninger utført av en sertifisert energirådgiver.

Energimerkingen skal hjelpe kjøpere eller leietakere å velge boliger eller lokaler med lavest mulig driftskostnader og reduserte utslipp av klimagasser. I Norge har alle nye boliger vært pålagt å ha obligatorisk energimerking siden 2010, mens det samme gjelder for alle eksisterende boliger ved salg eller utleie siden 2011.

En god energimerkegrad kan være positivt både for miljøet og økonomien din, da du vil spare penger over tid ved å investere i mer effektive løsninger for oppvarming og isolering.

Tilbake til ordboka