Betydningen av

Enova

Enova SF er et norsk statlig foretak som ble etablert i 2001 med formål om å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova har ansvar for å gjennomføre tiltak innen energisparing og økt fornybar energiproduksjon i næringslivet, offentlig sektor og husholdningene.

Enova tilbyr økonomisk støtte og rådgivning til prosjekter og bedrifter som ønsker å investere i energieffektivisering og fornybar energi. De har også ansvar for å iverksette og gjennomføre ulike nasjonale støtteordninger innenfor energiområdet, som for eksempel Enovatilskuddet som gir økonomisk støtte til enkeltpersoner og bedrifter som gjennomfører energitiltak i boliger og bygg.

Enovas hovedmål er å bidra til å redusere klimagassutslippene i Norge, samtidig som de stimulerer til innovasjon og utvikling av nye løsninger innenfor energisektoren.

Tilbake til ordboka