Betydningen av

Entrepriseformer

Entrepriseformer refererer til ulike måter å organisere og gjennomføre byggeprosjekter på. I hovedsak finnes det to entrepriseformer: totalentreprise og delt entreprise.

Totalentreprise innebærer at én entreprenør har ansvar for hele prosjektet, fra planlegging til ferdigstillelse. Dette inkluderer både design, materialinnkjøp og utførelse av arbeidene.

Delt entreprise (også kalt samspillsentreprise) er derimot en samarbeidsform mellom flere aktører i byggeprosjektet. Her kan man ha ulike varianter som generalentrepriser eller totalentrepriser med prekvalifisering hvor flere entreprenører jobber sammen om oppdraget.

Valget av entrepriseform vil ofte være basert på faktorer som størrelsen på prosjektet, kompleksiteten i arbeidene samt ønsket grad av involvering fra byggherre/oppdragsgiveren underveis i prosessen.

Tilbake til ordboka