Betydningen av

ETA-dokumentasjon

ETA står for "European Technical Assessment" og er en teknisk vurdering utført av en teknisk vurderingsorganisasjon (ETO) utenfor produsenten av et byggeprodukt. ETA-dokumentasjonen bekrefter at produktet tilfredsstiller kravene til byggebransjen og åpner dermed for salg og bruk av produktet i hele Europa.

ETA-dokumentasjonen består av en rekke tester og tekniske vurderinger, og produsenten av produktet må følge en rekke krav og prosedyrer for å få ETA-dokumentasjonen. Dette inkluderer å sørge for at produktet er egnet for det tiltenkte formålet, og at det er produsert i henhold til kravene i standarder og forskrifter.

ETA-dokumentasjonen gir bygg- og eiendomsbransjen en sikkerhet om at et produkt tilfredsstiller kravene, og at det er pålitelig og egnet for bruk i byggverk.

Tilbake til ordboka