Betydningen av

Ferdigattest

Ferdigattest er et begrep som brukes i bygge- og eiendomsbransjen for å beskrive en dokumentasjon på at en byggkonstruksjon eller et tiltak er utført etter gjeldende regelverk, og at det oppfyller kravene til sikkerhet, helse og miljø.

Ferdigattesten blir utstedt av kommunen der tiltaket har blitt utført, etter at de har foretatt nødvendige kontroller. Dette kan inkludere sjekk av konstruksjonens bæreevne, branntekniske egenskaper samt ventilasjonsanlegg.

En ferdigattest gir eieren rettmessighet over sin eiendom ved salg eller videreutvikling. Det vil si at man ikke risikerer å måtte rive ned noe senere grunnet manglende godkjennelse fra myndighetene.

Det er viktig å merke seg at uten ferdigattest kan det være vanskelig å få finansiering hos banker eller forsikringsselskap når du skal kjøpe boligen din.

Tilbake til ordboka