Betydningen av

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse refererer til det tidspunktet hvor et byggverk eller en bygningsdel er fullstendig ferdigstilt i henhold til de avtalte tekniske kravene og spesifikasjonene. Dette inkluderer også ferdigstillelse av eventuelle utomhusanlegg og tilkoblinger, samt dokumentasjon og overlevering av nødvendige dokumenter og garantier.

Ferdigstillelsen er et viktig juridisk og økonomisk tidspunkt i et byggeprosjekt, da det markerer slutten på entreprenørens arbeid og starter garantitiden. Etter ferdigstillelsen kan eventuelle feil eller mangler som oppdages normalt sett pålegges entreprenøren å utbedre i henhold til avtalen og garantien.

Tilbake til ordboka