Betydningen av

Forskrift til avhendingsloven

Den nye forskriften til avhendingslova trådte i kraft 1. januar 2022, og den innebærer noen endringer og presiseringer i forhold til den gamle forskriften fra 1996.

Forskriften regulerer kravene til salgsoppgaver og eierskifteforsikring ved omsetning av fast eiendom, og dens formål er å styrke forbrukernes rettigheter og gi bedre beskyttelse ved kjøp av bolig.

Noen av de viktigste endringene og presiseringene i den nye forskriften er:

  • Krav til opplysninger om energiforbruk og energimerking
  • Presisering av kravene til tilstandsrapport og takst
  • Krav til dokumentasjon av radonmålinger
  • Tydeliggjøring av krav til opplysninger om fuktskader og skjulte feil
  • Strengere krav til innhold i salgsoppgaver og takstrapporter
  • Krav til tilbud om eierskifteforsikring og informasjon om dekningsomfang
  • Krav til klagefrist og klageadgang ved mangler som oppdages etter overtakelse

Det er viktig å merke seg at forskriften kun regulerer krav til salgsoppgaver og eierskifteforsikring, og ikke selve avhendingsloven eller kjøpekontrakten.

Tilbake til ordboka