Betydningen av

Funksjonskrav

Funksjonskrav refererer til krav som er satt til et byggverks funksjonalitet, ytelse eller kvalitet. Funksjonskrav kan være krav til blant annet energieffektivitet, brannsikkerhet, ventilasjon, akustikk, tilgjengelighet og brukervennlighet.

Funksjonskrav kan være fastsatt av myndigheter gjennom byggeforskrifter og standarder, eller de kan være spesifikke krav som er definert av byggherren eller boligeieren selv. Funksjonskravene er viktige for å sikre at et byggverk oppfyller de ønskede kravene til funksjonalitet og kvalitet, og for å sikre at bygget har tilstrekkelig komfort og sikkerhet for brukerne.

Funksjonskrav kan også være et viktig verktøy for å sikre at alle involverte i byggeprosjektet har samme forståelse av hva som skal oppnås og hva som er viktig å fokusere på i prosjektet. Det kan også være nyttig å ha klare funksjonskrav når man skal vurdere tilbud fra entreprenører og leverandører, for å sikre at de kan oppfylle de kravene som er satt.

Tilbake til ordboka