Betydningen av

Funksjonskrav i teknisk forskrift

Funksjonskrav i teknisk forskrift refererer til krav som er fastsatt i den tekniske forskriften til plan- og bygningsloven i Norge. Teknisk forskrift angir minstekrav til sikkerhet, helse, miljø og energi for bygninger og installasjoner.

Funksjonskravene er basert på hva som er ansett som akseptable nivåer for funksjonalitet, ytelse og kvalitet i bygninger og tekniske anlegg. Disse kravene omfatter blant annet krav til brannsikkerhet, lydisolasjon, energieffektivitet, ventilasjon, tilgjengelighet og universell utforming.

Funksjonskravene har som mål å sikre at bygninger og tekniske anlegg i Norge har tilstrekkelig sikkerhet, helse og miljømessige egenskaper, samtidig som de skal være funksjonelle og tilfredsstillende for brukerne. De er viktige for å sikre at bygninger og tekniske anlegg er i samsvar med gjeldende forskrifter og regler, og for å sikre en høy standard for byggkvalitet i Norge.

Tilbake til ordboka