Betydningen av

Fylkeskommunale bygninger

Fylkeskommunale bygninger er bygninger som eies og drives av fylkeskommunen, en forvaltningsenhet i den norske offentlige sektoren som har ansvar for en rekke oppgaver innenfor blant annet videregående opplæring, kultur, samferdsel og regional utvikling. Fylkeskommunale bygninger omfatter derfor en rekke ulike typer bygg, som skoler, kontorbygg, sykehus, museer og idrettsanlegg. Disse bygningene er finansiert av fylkeskommunen og skal være til nytte for innbyggerne i fylket.

Tilbake til ordboka