Betydningen av

Internkontroll

Internkontroll er en systematisk tilnærming for å sikre at et byggeprosjekt utføres på en trygg og sikker måte i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Internkontroll i byggebransjen omfatter alle aktiviteter og tiltak som er nødvendige for å identifisere, evaluere og kontrollere risikoer i byggeprosessen.

Internkontroll i byggebransjen kan omfatte ulike områder, som for eksempel:

  • Opplæring av ansatte og entreprenører om sikkerhet og helse på arbeidsplassen
  • Planlegging og gjennomføring av risikovurderinger for byggeprosjektet
  • Implementering av prosedyrer og retningslinjer for sikkerhet og helse på arbeidsplassen
  • Opprettholdelse av rutiner for rapportering av avvik og ulykker
  • Kontroll og vedlikehold av utstyr og verktøy som brukes i byggeprosjektet
  • Opprettholdelse av god kommunikasjon og samarbeid mellom alle involverte parter i byggeprosessen

Internkontroll er en viktig del av byggeprosjektet, og en nødvendig forutsetning for å kunne oppnå en trygg og sikker byggeprosess. Gode rutiner for internkontroll kan også bidra til å redusere kostnadene og forbedre kvaliteten på byggeprosjektet.

Tilbake til ordboka