Betydningen av

Karbonavtrykk

Karbonavtrykk er et begrep som brukes for å beskrive mengden av klimagasser som slippes ut i atmosfæren fra en bestemt kilde eller virksomhet. Innenfor eiendomsbransjen refererer karbonavtrykk til de totale klimagassutslippene knyttet til bygningenes drift og vedlikehold, inkludert energiforbruk, transport av materialer og personell, samt håndtering av avfall.

For å redusere karbonavtrykket innen eiendomsbransjen blir det stadig mer vanlig med bærekraftige løsninger i både planlegging og gjennomføring. Dette kan inkludere bruk av miljøvennlige materialer under konstruksjonen, installasjon av solcellepaneler på taket for produksjon av strøm og implementeringen at smarte systemer for styring og overvåkning.

Det er også viktig å ta hensyn til kravene om reduksjon i CO2-utslipp når man skal verdivurdere en eiendom. En lavkarbons-eiendom vil ha høy verdi sammenlignet med en lignende bygning med høyere utslippsnivå.

I sum bidrar fokuset på karbonreduksjon ikke bare positivt til miljøet men gir også økt konkurransekraft da flere leietakere ønsker seg bærekraftige lokaler fremover.

Tilbake til ordboka