Betydningen av

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse er en tillatelse som gis av kommunen til eiere eller utbyggere av eiendommer når bygget ikke helt oppfyller kravene i den endelige godkjennelsen, men likevel kan brukes midlertidig. Tillatelsen gir lovlig adgang til å ta i bruk bygningen før alle nødvendige arbeider og installasjoner er ferdigstilt og kontrollert.

Midlertidige bruks-tillatelser blir vanligvis tildelt fordi det fortsatt mangler noen tekniske detaljer eller småarbeider som ikke påvirker sikkerheten eller funksjonaliteten ved bygget. Det kan også være at de siste papirene fra myndighetene ennå ikke har blitt behandlet.

Det er viktig å merke seg at midlertidige tillatelser kun gjelder for en begrenset periode, og at alle manglene må bli rettet opp innen fristen som settes av kommunen. Hvis dette ikke skjer, vil tillatelsen kunne trekkes tilbake og eieren/utbyggeren vil da stå uten gyldig dokumentasjon på sin eiendom.

Tilbake til ordboka