Betydningen av

Ombruk

Ombruk i byggebransjen refererer til å gjenbruke materialer, produkter eller deler av bygninger i nye konstruksjoner eller vedlikehold av eksisterende bygninger. Dette kan inkludere alt fra å bruke gamle murstein i en ny fasade til å bruke eksisterende innvendige vegger og dører i en rehabilitering av et bygg.

Ombruk har blitt stadig mer populært i byggebransjen da det bidrar til å redusere avfallsmengder og miljøbelastninger, samtidig som det kan spare kostnader og ressurser. Ved å bruke eksisterende materialer og produkter i nye konstruksjoner eller vedlikehold, kan man unngå produksjon av nye produkter og dermed redusere den totale miljøbelastningen.

Ombruk kan også bidra til å bevare historiske og kulturelle verdier i eldre bygninger ved å bevare og bruke originale materialer og detaljer i rehabiliteringsprosjekter. Det kan også være en viktig del av bærekraftig byplanlegging og byutvikling, da det bidrar til å redusere behovet for å bygge nye konstruksjoner og dermed redusere behovet for nye naturressurser.

Tilbake til ordboka