Betydningen av

Prediktivt vedlikehold

Prediktivt vedlikehold (engelsk: predictive maintenance) er en vedlikeholdsstrategi som tar sikte på å forutsi når vedlikehold er nødvendig på utstyr og anleggsmidler, basert på overvåking av data. Ved å analysere data som for eksempel vibrasjon, temperatur og trykk, kan man forutsi når utstyr vil trenge vedlikehold eller reparasjon, og iverksette tiltak før en potensiell feil oppstår.

I bygg- og eiendomsbransjen kan prediktivt vedlikehold være aktuelt for ulike tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, heiser, varmepumper og lignende. Ved å bruke prediktive vedlikeholdsmetoder, kan man øke levetiden og driftssikkerheten til utstyret, redusere kostnadene knyttet til unødvendig vedlikehold og redusere risikoen for uforutsette driftsstanser.

Tilbake til ordboka