Betydningen av

Prosjekterende

Innenfor bygg- og eiendomsbransjen er "prosjekterende" en betegnelse på de fagfolkene som har ansvar for å planlegge, designe og utvikle byggeprosjekter. Disse fagfolkene kan være ingeniører, arkitekter, tekniske rådgivere eller andre som har spesialisert seg på forskjellige fagområder knyttet til bygg- og eiendomsbransjen.

De prosjekterende har som oppgave å utarbeide tekniske planer, tegninger og spesifikasjoner for byggeprosjekter, og å sørge for at disse er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. De må også vurdere faktorer som materialvalg, energieffektivitet, bærekraft og sikkerhet når de planlegger og designer bygninger.

De prosjekterende arbeider tett sammen med andre faggrupper, inkludert entreprenører, byggeledere og andre som er involvert i byggeprosjektet, for å sikre at alle deler av prosjektet er koordinert og utført i henhold til planen.

Tilbake til ordboka