Betydningen av

Rekkehus

Rekkehus er en type bolig som består av flere separate enheter, vanligvis arrangert i rekke langs en gate eller et felles område. Hver enhet har sin egen inngang og ofte også uteplass, men deler vegger med naboen(e) på hver side. Rekkehus kan være både vertikale (flere etasjer) og horisontale (en eller to etasjer).

I eiendomsbransjen er det viktig å forstå forskjellen mellom ulike typer boliger når man skal kjøpe eller selge eiendommer. Rekkehus skiller seg fra andre typer boliger som leiligheter ved at de gir mer privatliv og plass til beboerne samtidig som de fortsatt har lavere vedlikeholdskostnader enn frittstående hus.

Det er også viktig å ta hensyn til beliggenhet, størrelse, alder på bygget samt eventuelle reguleringer når man skal evaluere verdien av en rekkehus-eiendom. Dette inkluderer blant annet tomteverdi så vel som kostnadene knyttet til opparbeidelse av teknisk infrastruktur slik at alle boenheter får nødvendige fasiliteter.

Sammelignet med andre typer boliger vil prisen per kvadratmeter normalt sett være noe høyere for rekkehus grunnet den relative fordelen i form av ekstra plass sammenlignet med leiligheter uten økte kostnader forbundet med frittstående hus.

Tilbake til ordboka