Betydningen av

Reklamasjon

En reklamasjon er når du for eksempel sender en klage til selgeren fordi det er noe galt med varen eller tjenesten du har kjøpt. Det kan være feil eller mangler ved arbeidet som er utført på boligen, eller at det ikke samsvarer med det som var avtalt eller forventet. Når du reklamerer, gir du beskjed til selgeren om problemet og hvilke rettigheter du ønsker å gjøre gjeldende, for eksempel retting, prisavslag eller erstatning.

Eksempler på reklamasjoner:

  • Du har nylig fått installert et nytt kjøkken i boligen din. Etter noen uker oppdager du at skapdørene ikke lukker ordentlig og at benkeplaten begynner å sprekke i skjøten. Du reklamerer til selgeren og krever at feilene blir rettet eller at du får erstatning for å fikse problemene.

  • Etter å ha fått utført en taktekking på huset ditt, begynner det å lekke inn vann hver gang det regner. Du reklamerer til taktekkeren og krever at de retter feilen og fikser lekkasjen uten ekstra kostnad for deg.

  • Du har fått malt fasaden på huset ditt, men etter noen måneder begynner malingen å flasse av. Du reklamerer til maleren og krever at de retter opp feilen og maler fasaden på nytt uten ekstra kostnad.

  • Du har fått lagt nytt gulv i stuen din, men etter kort tid begynner det å sprekke og gulvbordene knirker når du går på dem. Du reklamerer til gulvleggeren og krever at de retter opp feilene og legger nytt gulv uten ekstra kostnad.

Husk at reklamasjonsretten er begrenset i tid. Ifølge loven har du to år på deg til å reklamere etter at du overtok tjenesten eller varen. Hvis tjenesten eller arbeidet er ment å vare vesentlig lengre, for eksempel fem år, så gjelder en femårsfrist. Det er derfor viktig å være oppmerksom på fristene og reklamere i god tid.

Når du reklamerer, kan du kreve ulike misligholdsbeføyelser, som retting av feilen, omlevering av tjenesten eller arbeidet, prisavslag, heving av avtalen eller erstatning for eventuelle tap du har lidd som følge av mangelen. Hvilke rettigheter du har og hva du kan kreve, avhenger av den konkrete situasjonen og avtalen du har inngått.

Hvis du er usikker på hvordan du skal reklamere eller hvilke rettigheter du har, kan det være lurt å kontakte en advokat eller få hjelp fra Forbrukerrådet. De kan veilede deg gjennom prosessen og hjelpe deg med å få en rettferdig løsning.