Betydningen av

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en viktig betegnelse innen bygg- og eiendomsbransjen, og refererer til et offisielt kvalitetsstempel som gis til foretak for å bekrefte deres tekniske kompetanse, pålitelige rutiner for kvalitetssikring samt etterlevelse av skatte- og avgiftsforpliktelser. La oss se litt nærmere på hva dette innebærer:

Godkjenningsprosess: Sentral godkjenning er basert på en frivillig ordning hvor foretaket sender inn søknad om vurdering til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Søknaden blir da evaluert opp mot kravene i byggesaksforskriften kapittel 9-11.

Kompetansevurdering: For å kunne motta sentral godkjenning må et foretak demonstrere høy faglig kompetanse. Dette inkluderer både den tekniske kunnskapen de besitter og hvordan denne anvendes i praksis.

Kvalitetssikringsrutiner: Foretaket må også bevise at det har gode systemer på plass for å sikre konsistent høy standard i arbeidet de utfører. Rutinene skal være dokumenterte, godt implementert blant ansatte, regelmessig kontrollerte internt samt reviderte ved behov.

Skatter & Avgifter: En annen vesentlig del av sentral godkjenningen er bekreftelsen fra myndighetene om at selskapet har ryddige økonomiske forhold; dvs. alle skatter og avgifter er betalt rettidig og i henhold til lovgivningen.

Tilbake til ordboka