Betydningen av

Seriøs aktør

En seriøs aktør innenfor bygg- og eiendomsbransjen er en aktør som følger lover, regler og etiske retningslinjer for bransjen, og som har en bevissthet om sitt samfunnsansvar. Dette inkluderer blant annet å betale skatt og avgifter, følge arbeidsmiljøloven og sørge for trygge og gode arbeidsforhold for de ansatte. Seriøse aktører benytter seg også av seriøse underentreprenører og leverandører som også følger de samme retningslinjene. I tillegg har de en høy grad av fokus på kvalitetssikring og etterlevelse av avtaler og kontrakter. Dette er viktig for å sikre en trygg og bærekraftig utvikling av bransjen, og for å opprettholde tilliten til aktørene i markedet.

Tilbake til ordboka