Betydningen av

Seriøsitetsbestemmelser

Seriøsitetsbestemmelser i byggebransjen refererer til regler og tiltak som er innført for å motvirke useriøse aktører og ulovlig virksomhet i bransjen. Dette kan omfatte krav til registrering og dokumentasjon, plikt til å følge lover og forskrifter, krav til ansatte og arbeidsforhold, krav til rapportering av lønns- og arbeidsvilkår, krav til HMS og kvalitetssikring, samt straffetiltak og sanksjoner ved brudd på reglene.

Formålet med seriøsitetsbestemmelser er å sikre trygge og rettferdige rammer for alle aktører i bransjen, og å beskytte arbeidstakere og forbrukere mot uetisk og ulovlig praksis. Reglene gjelder for alle som driver virksomhet innenfor bygg- og eiendomsbransjen, både entreprenører, håndverkere, underleverandører, byggherrer og andre aktører.

Tilbake til ordboka