Betydningen av

SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et norsk forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling innenfor bygg- og eiendomsbransjen. Instituttet er en del av SINTEF-konsernet, som er Skandinavias største forskningsorganisasjon. SINTEF Byggforsk har som formål å bidra til økt kunnskap om bygg- og eiendomsbransjen gjennom forskning, utvikling og rådgivning, med fokus på blant annet energieffektivitet, miljø, bygningsfysikk, materialer og teknologi. Instituttet samarbeider tett med både offentlige og private aktører innenfor bygg- og eiendomsbransjen i Norge og internasjonalt.

Tilbake til ordboka