Betydningen av

Statiske beregninger

Statiske beregninger i byggebransjen refererer til beregninger som gjøres for å sikre at et byggverk er stabilt og kan tåle de kreftene som påvirker det. Dette kan inkludere vind, snø, jordskjelv og belastninger fra mennesker og utstyr som brukes i bygningen. Statiske beregninger utføres ofte av ingeniører eller andre fagpersoner som har kompetanse innen konstruksjon og styrkeberegning. Resultatene av de statiske beregningene brukes deretter til å dimensjonere materialene som brukes i bygget, som for eksempel stål, betong eller trevirke. Det er viktig å gjøre grundige statiske beregninger for å sikre at bygget er stabilt og trygt for brukere og for å oppfylle kravene i byggeforskriftene.

Tilbake til ordboka