Betydningen av

Takstmann

En takstmann er en person som utfører taksering av eiendommer, bygninger eller løsøre. Taksering er en vurdering av verdien eller tilstanden til eiendommer og bygninger, som kan være nødvendig i en rekke sammenhenger, for eksempel ved kjøp og salg av eiendom, ved skade på eiendommen eller ved refinansiering av lån. Takstmannen skal være en fagperson som kan gi en objektiv vurdering av tilstanden på eiendommen eller bygningen, og som kan gi anbefalinger om eventuelle tiltak som må gjøres. Takstmannen kan ha ulike spesialområder, som for eksempel taksering av boliger, næringseiendommer eller landbrukseiendommer. Takstmannen må være sertifisert og ha relevant utdannelse og erfaring for å kunne utføre taksering på en faglig forsvarlig måte.

Tilbake til ordboka