Betydningen av

Teknisk tegner

En teknisk tegner er en person som har spesialisert seg på å lage tekniske tegninger av bygninger, anlegg eller infrastruktur. Disse tegningene brukes til å kommunisere designet og planleggingen av et prosjekt til andre fagpersoner involvert i byggeprosjektet.

Tekniske tegnere bruker ofte dataprogrammer for å produsere nøyaktige 2D- og 3D-tegninger som viser dimensjoner, materialvalg, strukturer og annen informasjon om det aktuelle prosjektet. De jobber tett med ingeniører, arkitekter og entreprenører for å sikre at alle detaljer blir riktig gjengitt på papir før selve konstruksjonen starter.

Noen eksempler på typer av tekniske tegninger inkluderer plantegninger (som viser oversikt over romfordeling), snittegninger (som viser hvordan de ulike delene av en struktur henger sammen) eller fasadetegninger (som illustrerer utseendet fra forskjellige perspektiver).

Tilbake til ordboka