Betydningen av

Termografering

Termografering er en teknikk som brukes i bygge- og eiendomsbransjen for å oppdage varmetap, fuktproblemer eller andre avvik i bygningskonstruksjoner.

Termografi utføres ved hjelp av et termografikamera som registrerer infrarød stråling fra overflaten på gjenstander og konverterer dette til et bilde der forskjellige temperatursoner vises med ulike farger. Dette gir mulighet for å identifisere områder med unormalt høy eller lav temperatur.

I praksis kan termografering brukes til å finne ut hvor det lekker luft inn/ut av en bygning, hvordan isolasjonen fungerer, om det er lekkasjer i taket eller veggen samt kondensproblemer innebygd i konstruksjonen.

Termografering har blitt stadig mer vanlig de siste tiårene da det gir rask informasjon uten at man trenger å demontere deler av konstruksjonene. Det gjør også at eventuelle problemer kan løses tidlig før de blir større og dyrere å reparere senere.

Tilbake til ordboka