Betydningen av

Tilfredsstillende standard

Begrepet "tilfredsstillende standard" brukes i eiendomsbransjen for å beskrive at en bygning eller konstruksjon oppfyller kravene til funksjon, sikkerhet og komfort som er nødvendige for å kunne bruke den til det tiltenkte formålet. En tilfredsstillende standard kan være ulik avhengig av bygningens eller konstruksjonens art og bruksområde.

For eksempel kan en tilfredsstillende standard for et nytt bolighus være at det er tett, varmt, lydisolert og har god ventilasjon. For en eldre bygning kan det bety at den er sikker og ikke har alvorlige skader eller svakheter som kan føre til fare for personer eller omgivelser. En tilfredsstillende standard kan også være knyttet til teknisk utstyr eller installasjoner i bygninger, for eksempel at ventilasjonsanlegg fungerer som de skal og ikke gir helseproblemer.

Tilbake til ordboka