Betydningen av

Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgift er en avgift som betales til kommunen eller andre offentlige myndigheter for å koble seg til deres infrastruktur, som vann- og avløpssystemer, veier og annen offentlig infrastruktur.

Når man bygger et nytt hus eller utvikler et område med flere eiendommer, må man ofte betale en tilknytningsavgift for å få lov til å koble seg på det eksisterende nettverket. Avgiften kan variere avhengig av størrelsen på prosjektet og hvilken type infrastruktur det skal kobles opp mot.

Tilknytningsavgiften kan også være knyttet til bestemte krav fra myndighetene angående miljøvennlige løsninger i byggeprosjekter. For eksempel kan det kreves at nye boliger har solcellepaneler installert før de får tillatelse til å koble seg på strømnettet.

Det er vanligvis entreprenører eller eiendomsutviklere som betaler denne avgiften når de starter sine prosjekter, men kostnaden blir ofte overført videre gjennom høyere priser på ferdige enheter (for eksempel leilighetspriser) eller ved økte tomtekostnader dersom du kjøper tomt uten bebyggelse.

Tilbake til ordboka