Betydningen av

Tilsyn

Tilsyn er en viktig del av bygge- og eiendomsbransjen, og det refererer til overvåkingen eller inspeksjonen som utføres for å sikre at arbeidet på et byggprosjekt følger regler, forskrifter og standarder.

Tilsynet kan være gjennomført av ulike aktører i bransjen, inkludert offentlige myndigheter som kommunale tilsynsmyndigheter eller Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK), private konsulenter ansatt av utbyggerne selv eller uavhengige tredjeparter.

Formålet med tilsynet er å sikre at alle aspekter ved prosjektet blir planlagt og utført i samsvar med de nødvendige kravene. Dette kan omfatte alt fra materialkvalitet til konstruksjonsteknikker, elektriske systemer til røykvarslingssystemer osv.

Hvis det oppdages mangler under tilsynet, vil ansvarlig part bli bedt om å rette opp feilene før videre fremdrift på prosjektet tillates. På denne måten bidrar tilsynsordningen til økt trygghet for både beboere/leietakere samt samfunnet generelt når det kommer til helse-, miljø-og sikkerhetsspørsmål knyttet til bygningskonstruksjon.

Tilbake til ordboka