Betydningen av

Tiltakshaver

Tiltakshaver er en person eller organisasjon som har ansvar for å gjennomføre et byggeprosjekt. Tiltakshaveren kan være eieren av eiendommen, utbyggeren eller entreprenøren som skal utføre arbeidet på vegne av eieren.

Tiltakshaverens oppgave er å sørge for at prosjektet følger nødvendige lover og regler innenfor plan- og bygningsloven. Dette inkluderer blant annet søknad om tillatelser fra kommunale myndigheter, koordinering med andre aktører i prosjektet (som arkitekter og ingeniører), sikring av finansiering og kontraktinngåelse med entreprenørene.

I tillegg har tiltakshaver ansvaret for kvaliteten på det ferdige produktet, både når det gjelder funksjonelle krav, estetikk og økonomi. Det innebærer også at tiltakshaver må sørge for god kommunikasjon mellom alle involverte parter i prosessen.

Tiltakshavers rolle kan variere fra prosjekt til prosjekt, men uansett størrelse på byggeprosjekter vil de fleste ha en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av arbeidene.

Tilbake til ordboka