Betydningen av

Tømrer

En tømrer er en fagperson som arbeider med å bygge, installere og reparere forskjellige typer konstruksjoner og byggverk av tre. Dette inkluderer alt fra mindre reparasjoner og vedlikehold av trekonstruksjoner til bygging av større byggverk som hus, hytter, bruer og andre strukturer. En tømrer har vanligvis utdannelse og erfaring innenfor ulike tømrerarbeider, inkludert arbeid med verktøy og maskiner, lesing av byggeplaner og arbeid med ulike typer trevirke og materialer. Tømrere kan jobbe selvstendig eller som en del av et større byggefirma.

Tilbake til ordboka