Betydningen av

Tørrmur

Tørrmur er en byggemetode som brukes i konstruksjon av vegger uten bruk av våt betong eller mørtel. I stedet settes mursteinene sammen ved hjelp av spesielle klemmer, lim eller andre mekaniske festemidler. Tørrmur kan være laget av forskjellige materialer, inkludert naturstein og tegl.

Tørrmurer har flere fordeler sammenlignet med tradisjonell muring med våt betong eller mørtel. De krever mindre tid og arbeidskraft for å installere, da det ikke trengs noen form for herdingstid før neste kurs legges på plass. Tørrmurer gir også bedre dreneringsevne enn vanlige murer siden de tillater vann å renne gjennom strukturen.

Til tross for disse fordelene er tørrmurer generelt mindre sterke enn vanlige murer og kan derfor ikke brukes til alle typer bygninger eller prosjekter. Det er viktig at fagfolk blir konsultert når man velger hvilken type mur som skal benyttes i et bestemt prosjekt.

Tilbake til ordboka