Betydningen av

Tverrfaglig merkesystem

Tverrfaglig merkesystem (TFM) er en standardisert metode for å merke og identifisere systemer, komponenter og dokumentasjon innenfor bygg- og eiendomsbransjen. Dette systemet er utviklet av Statsbygg, og det brukes i dag som et obligatorisk verktøy på deres byggeprosjekter.

TFM har til hensikt å forenkle arbeidet med eiendomsforvaltning ved å skape enhetlige retningslinjer for merking av ulike elementer i et bygg. Ved å følge TFM-standardene sikrer man at alle systemer og komponenter blir korrekt merket etter samme mal. Dette inkluderer både tekniske installasjoner som ventilasjonssystem, elektriske anlegg eller vannforsyningssystem samt andre fysiske objekter slik som dører, vinduer eller rom.

Ved bruk av TFM oppnår man mange fordeler for aktørene i forvaltningen av eiendommen. For det første gir dette en bedre oversikt over de forskjellige systemene i et bygg samt hvor de befinner seg plassert. På denne måten kan man raskt finne frem til spesifikke komponenters plassering når feil oppstår eller vedlikehold skal utføres.

En annen fordel med TFM er at det letter prosessen med å finne igjen dokumentasjon knyttet til hver enkelt komponent eller system. Gjennom korrekte merker på komponentene vil den nødvendige informasjonen være lett tilgjengelig via entydige identifikasjonsnumre. Dette er spesielt verdifullt ved endringer eller oppgraderinger av systemer, da man enkelt kan finne frem til relevant dokumentasjon for å utføre arbeidet.

TFM har blitt et viktig verktøy i eiendomsforvaltning, og det bidrar til økt effektivitet og bedre kvalitetskontroll innen bygg- og eiendomsbransjen. Ved å standardisere merkingen sikres det at informasjon om ulike systemer blir korrekt registrert og tilgjengelig for både nåværende og fremtidige brukere av bygget, og det forenkler samarbeidet mellom forskjellige fagfelt som er involvert i driftsfasen av et bygg.

Tilbake til ordboka