Betydningen av

U-verdi

U-verdi er et begrep som brukes i bygge- og eiendomsbransjen for å beskrive hvor godt en konstruksjon isolerer mot varmetap. U-verdien angir mengden av varmeenergi som går gjennom en vegg, tak eller gulv per kvadratmeter over tid når det er en temperaturforskjell på én grad mellom innsiden og utsiden av konstruksjonen.

Jo lavere U-verdi, jo bedre isolasjonsevne har materialet eller konstruksjonen. Dette kan være spesielt viktig for energieffektivitet og redusert oppvarmingskostnad i bygg.

U-verdier måles i W/m²K (watt per kvadratmeter kelvin). En typisk U-verdi for et vindu ligger rundt 1,2-1,6 W/m²K mens vegger kan ha ulike verdier avhengig av materialer og tykkelse.

Det finnes også minimumskrav til U-verdier fra myndighetene ved nybygg eller rehabilitering/oppgradering av eksisterende bygningsmasse.

Tilbake til ordboka