Betydningen av

Underentreprenør

En underentreprenør er en entreprenør som blir hyret av en hovedentreprenør for å utføre en spesifikk del av et større byggeprosjekt. Underentreprenøren kan være spesialister innenfor sitt felt og utfører ofte spesifikke oppgaver som rørleggerarbeid, elektroinstallasjoner, eller maling og dekorering.

Underentreprenører har en kontrakt med hovedentreprenøren, og er dermed underlagt de vilkårene som er fastsatt i denne kontrakten. De kan også ha en kontrakt med andre underentreprenører som arbeider på samme prosjekt, og kan dermed ha et visst ansvar for å koordinere arbeidet med andre entreprenører for å sikre at prosjektet blir utført på en effektiv og koordinert måte.

Underentreprenører er ofte spesialister i sitt felt, og kan bringe unik kompetanse og erfaring til et byggeprosjekt. De kan også ha en viktig rolle i å sikre at prosjektet er ferdigstilt til avtalt tid, kostnad og kvalitet.

Tilbake til ordboka