Betydningen av

Undergulv

Undergulv er en betegnelse som brukes i byggebransjen for å beskrive gulvet under det synlige eller ferdige gulvet. Dette kan være et lag av sponplater, kryssfiner, OSB-plater eller annet materiale som legges oppå bjelkelaget og under selve overflategulvet.

Formålet med et undergulv kan variere avhengig av situasjonen. Noen ganger brukes det for å skape en jevnere overflate før man legger på parkett eller laminat, mens andre ganger kan det fungere som lydisolering mellom etasjer i fleretasjesbygg.

Undergulvets tykkelse vil også kunne variere ut fra hva slags funksjon det skal ha. For eksempel vil man normalt sett velge en større tykkelse hvis formålet er å dempe støyoverføring til naboene nedenunder.

Det finnes ulike materialer og teknikker som benyttes ved montering av underlagsgulv, så dette begrepet bør alltid sees i sammenheng med den aktuelle konteksten hvor det blir anvendt.

Tilbake til ordboka