Betydningen av

Universell utforming

Universell utforming i eiendomsbransjen refererer til prinsippet om å utforme og tilrettelegge bygninger, offentlige rom og infrastruktur på en måte som gjør at alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne eller alder, kan bruke dem på en likestilt og effektiv måte. Dette inkluderer for eksempel å sørge for tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet, syns- eller hørselsproblemer, samt å ha god belysning og kontrast i materialer for å minimere risikoen for fallulykker. Universell utforming er viktig for å sikre inkludering og likestilling for alle i samfunnet.

Tilbake til ordboka