Betydningen av

Utførende

Innenfor bygg- og eiendomsbransjen refererer "utførende" til de aktørene som utfører det fysiske arbeidet på byggeplassen eller i eiendommen. Dette kan for eksempel være håndverkere, entreprenører, arbeidere og andre yrkesgrupper som er ansvarlige for å realisere byggeprosjektet i henhold til de tekniske kravene og spesifikasjonene som er fastsatt i prosjektet. De utførende er ofte underlagt instruksjoner og veiledning fra prosjekterende og byggeleder, og er ansvarlige for å sikre at arbeidet utføres på en kvalitativ og effektiv måte.

Tilbake til ordboka