Betydningen av

Utomhusplan

Utendørsplan eller utomhusplan er en plan som beskriver hvordan et uteareal skal utformes og brukes. Utomhusplanen tar hensyn til både funksjonelle behov, estetikk og miljøhensyn i forbindelse med bygging av nye eiendomsprosjekter eller rehabilitering av eksisterende eiendommer.

I utarbeidelsen av en utomhusplan tas det hensyn til blant annet terrengforhold, vegetasjon, lysforhold og brukerbehov. Planen kan inneholde detaljer om beplantning, gangveier, parkeringssoner samt eventuelle leke- eller oppholdsarealer.

En god utomhusplan bidrar ikke bare til å skape trivelige utearealer for beboere og besøkende på eiendommen, men kan også ha positive effekter på miljøet ved å øke grøntarealet i byene våre.

Tilbake til ordboka