Betydningen av

VDC - Virtual Design and Construction

Virtual Design and Construction (VDC) er en prosess som involverer bruk av digital teknologi for å integrere design og konstruksjon av bygninger og infrastrukturprosjekter. Dette kan inkludere modellering i 3D, bruk av avansert visualisering og simulering for å optimalisere prosjekter og identifisere potensielle problemer på et tidlig stadium.

VDC kan også involvere bruk av BIM (Building Information Modelling) for å samle alle data og informasjon om et prosjekt i en sentralisert database som kan deles og samarbeides på av alle involverte parter. Dette kan forbedre prosjektets effektivitet, redusere risiko og kostnader og sikre høyere kvalitet på det ferdige produktet.

Tilbake til ordboka