Betydningen av

VVS

VVS står for "ventilasjon, varme og sanitær", og brukes som en samlebetegnelse på de tekniske systemene og installasjonene som har med oppvarming, ventilasjon, og vann- og avløpssystemer å gjøre i en bygning. Dette kan inkludere installasjon og vedlikehold av rør, vannklosetter, dusjer, varmtvannsberedere, varmesystemer, ventilasjonssystemer, kjølesystemer, og lignende. En VVS-ingeniør eller -tekniker er en fagperson som er spesialisert på VVS-systemer og installasjoner.

Tilbake til ordboka