Status for tjenestene våre

På denne siden kan du se statusen til de ulike komponentene i Samform-tjenesten. Grønt lys indikerer at komponenten fungerer som forventet, gult lys indikerer mulige problemer eller redusert ytelse, og rødt lys indikerer at komponenten ikke fungerer eller er utilgjengelig.
Komponent Status
Webapplikasjon
E-mailtjenesten
BIM-tjenesten
Azure OpenAI-integrasjon
Microsoft Teams-integrasjon
Microsoft Office-integrasjon
Dokument-velv
Norge OpenData-integrasjon